CZ | EN

Novela OZ mění právní úpravu družstva v zákoně o obchodních korporacích – I. část