CZ | EN

AK-PS přináší odpovědi na vybrané právní otázky související s pandemií onemocnění COVID-19

aktuální ke dni 26.03.2020

Budu pojištěn v případě platně uzavřené pojistné smlouvy na „přerušení provozu“ nebo mi pojišťovna nic nezaplatí, protože uplatní výluku?

 

Vždy záleží na konkrétní pojišťovně, resp. jejích pojistných podmínkách. Obecně se ale v tomto případě jedná o výpadek příjmu z důvodu přerušení provozu, který byl způsoben úředním rozhodnutím (usnesením vlády). To většina tuzemských pojišťoven uvádí ve svých smlouvách jako výluku ze své povinnosti k plnění. Mnohé pojišťovny mají různá omezení či úplné výluky i na epidemie či pandemie.

Při těchto událostech tak k vyplacení pojistného zpravidla nedojde.

Doporučujeme proto zkontrolovat pojistné podmínky (všeobecné i zvláštní) Vámi uzavřených pojistných smluv, zda počítají s výlukou či nikoliv.

Příště se dočtete: Je pandemie onemocnění COVID-19 událost vyšší moci? Co to znamená a jaké to má důsledky ve smluvních vztazích?