CZ | EN

AK-PS přináší odpovědi na vybrané právní otázky související s pandemií onemocnění COVID-19

Aktuální ke dni 6.4.2020

Škody organizátorů tenisového grandslamu ve Wimbledonu zrušeného kvůli pandemii COVID-19 nahradí pojišťovny až v částce odpovídající přibližně 3 miliardám korun českých? Bude i Vám za současné situace vyplaceno pojistné plnění? Jaké specifické výluky uplatňují některé významné tuzemské pojišťovny?

 

SPECIFICKÉ VÝLUKY TÝKAJÍCÍ SE AKTUÁLNÍ SITUACE PŘI POJIŠTĚNÍ PŘERUŠENÍ PROVOZU

SPECIFICKÉ VÝLUKY ČI OMEZENÍ TÝKAJÍCÍ SE AKTUÁLNÍ SITUACE PŘI ŽIVOTNÍM POJIŠTĚNÍ

ČSOB

Pojištění se nevztahuje na škodné události vzniklé zásahem veřejné moci nebo v souvislosti s ním.

Pojistitel neposkytne pojistné plnění, nastala-li pojistná událost následkem epidemické nebo pandemické nákazy.

ALLIANZ

Pojištění se nevztahuje na škody bez ohledu na spolupůsobící příčiny přímo či nepřímo způsobené nebo zvýšené znárodněním, konfiskací nebo jiným zásahem státní nebo úřední moci.

V případě, že k pojistné události dojde v souvislosti s epidemií, pojistné plnění poskytneme. Ale za všechny pojistné události, které nastanou v souvislosti s jednou událostí nebo s několika souvisejícími událostmi (např. série teroristických činů jednoho organizátora) a za které bychom měli celkem vyplatit více než 500 000 000 Kč, poskytneme z každé pojistné smlouvy za všechny pojistné události každého pojištěného pojistné plnění nejvýše 2 000 000 Kč.

KOOPERATIVA

Pojištění se nevztahuje na jakékoliv události, které vznikly v důsledku zásahu státní moci nebo veřejné správy.

BEZ SPECIFICKÉ VÝLUKY

GENERALI

ČESKÁ POJIŠŤOVNA

Pojištění se nevztahuje na finanční ztráty vzniklé v příčinné souvislosti s úředními nebo soudními opatřeními.

Z pojištění nevzniká právo na pojistné plnění ze škodních událostí vzniklých v příčinné souvislosti se zásahem státní nebo úřední moci.

BEZ SPECIFICKÉ VÝLUKY

UNIQA

BEZ SPECIFICKÉ VÝLUKY

BEZ SPECIFICKÉ VÝLUKY

Pro úspěšné uplatnění jakékoliv pojistné události jsou vždy klíčové konkrétní smluvní podmínky pojištění. Pokud Vaše pojišťovna vylučuje, obdobně jako ČSOB pojišťovna, škodné události způsobené úředními rozhodnutími (např. vydávanými usneseními vlády nebo mimořádnými opatřeními ministerstev) nebo epidemií či pandemií, pak při těchto událostech k vyplacení pojistného zpravidla nedojde.

Jak vidíte z výše uvedené tabulky, každá z pojišťoven uplatňuje pro své smlouvy specifické výluky rozdílně. Doporučujeme proto zkontrolovat pojistné podmínky (všeobecné i zvláštní) Vámi uzavřených pojistných smluv, zda počítají s výlukou či nikoliv.

Nedávno bylo oznámeno, že vrchol tenisové sezóny ve Wimbledonu je pojištěn i pro případy svého zrušení z důvodu celosvětové pandemie. Je tak prozatím pionýrem v této oblasti (žádný jiný z grandslamů takové pojištění nemá). All England Lawn Tennis Clubu by tak mělo být vyplaceno pojistné plnění v přibližné výši 100 milionů liber (cca. 3 miliardy Kč, zdroj: https://www.insurancebusinessmag.com).