CZ | EN

Návrh novely insolvenčního zákona má zpřístupnit institut oddlužení pro širší okruh dlužníků

návrh zákona, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb.
stav projednávání: 1. čtení

Ministr spravedlnosti představil návrh novely insolvenčního zákona, který se dne 20. 3. 2018 dostal na jednání Poslanecké sněmovny. Tento návrh byl předložen v souvislosti s řešením praktických problémů z praxe (excesivní zadlužení fyzických osob, dlužníci se ocitají v dluhové pasti, ve stavu, kdy jsou pohledávky prakticky nesplatitelné).

Návrhem má být napraven současný nepříznivý stav z hlediska počtu osob postižených exekucí. V exekuci je vedeno 863 tis. osob, téměř půl mil. občanů má proti sobě vedeno tři a více exekučních řízení, celkem je vedeno 4,67 mil. exekučních řízení, každou hodinu je zahájeno 75 exekucí a celkově je nyní vymáháno 239 mld. Kč.

Cílem návrhu je zpřístupnění institutu oddlužení pro širší okruh dlužníků. Základními prvky návrhu jsou:

Nová úprava by měla být vhodná především pro poctivé dlužníky, kterým je takový dlužník, který poskytne na úhradu dluhů všechen postižitelný majetek a vynakládá po dobu 7 let veškeré úsilí, aby svůj dluh splatil. Rychlejší oddlužení by pak bylo možné pro dlužníky, kteří během 3 let splatili alespoň 50 % pohledávek. Takovým dlužníkům bude umožněna kombinace prodeje majetku a splátkového kalendáře.