CZ | EN

Nejvyšší soud rozhodl, že realitní kancelář odpovídá za škodu způsobenou neplatností kupní smlouvy, k jejíž přípravě se zavázala

(Rozhodnutí Nejvyššího soudu České republiky sp.zn. 25 Cdo 5007/2016 ze dne 28.6.2018)

Žalobce uzavřel s žalovanou realitní kanceláří smlouvu o rezervaci nemovitosti (bytové jednotky) a složil zálohu. Realitní kancelář následně pro žalobce připravila návrh kupní smlouvy, kterou žalobce s prodávající uzavřel. Návrhu na vklad vlastnického práva podaného na základě této smlouvy však katastrální úřad nevyhověl z důvodu její neurčitosti. Mezitím byla na prodávající nařízena exekuce a byla vyhlášena dražba předmětného bytu. Další návrh na vklad ve prospěch žalobce již proto nebyl podán.

Soud 1. stupně konstatoval, že žalobci vznikla škoda tím, že žalovaná nezajistila, aby jí připravená kupní smlouva byla perfektní a mohla být vložena do katastru nemovitostí. Tím porušila prevenční povinnost podle občanského zákoníku. Odvolací soud s tím ale nesouhlasil. Došel k závěru, že nedostatky kupní smlouvy nebyly důvodem, pro který nemohl být vklad vlastnického práva ve prospěch žalobce proveden. Tím byla skutečnost, že žádný další návrh na vklad nebyl podán. I kdyby byla smlouva perfektní, vklad by nemohl být proveden, neboť na prodávající byla nařízena exekuce ještě před uzavřením této smlouvy.

Nejvyšší soud dospěl k závěru, že realitní kancelář je odpovědná za škodu.