CZ | EN

Nejvyšší soud rozhodl, že správnost údaje o počtu ujetých kilometrů je jednou z podstatných skutečností při prodeji automobilu.

V této věci uzavřely strany kupní smlouvu, jejímž předmětem byl prodej osobního automobilu. V kupní smlouvě strany ujednaly, že „prodávající neodpovídá za případný nesoulad stavu tachometru s reálným počtem najetých kilometrů“. Počet najetých kilometrů uvedený v smlouvě neodpovídal skutečnosti, a proto chtěl kupující později od smlouvy odstoupit.

Nejvyšší soud potvrdil, že kupující byl oprávněn od smlouvy odstoupit.

Při zárukách za spotřební zboží je podle Nejvyššího soudu třeba rozlišovat odpovědnost za faktické vady v právním smyslu a odpovědnost za to, že předmět koupě je při převzetí kupujícím ve shodě s kupní smlouvou. Počet ujetých kilometrů je při prodeji motorového vozidla jednou z podstatných skutečností a prodávající se v této věci podle soudu nemohl zprostit odpovědnosti.

(Rozhodnutí Nejvyššího soudu sp. zn. 32 Cdo 5153/2016, ze dne 15.9.2017)