CZ | EN

Nově přijatý adaptační zákon a nařízení GDPR vytváří nový právní rámec ochrany osobních údajů

Zákon č. 110/2019 Sb., účinnost: 24.4.2019

 

Po nařízení GDPR je dle očekávání přijat i jeho vnitrostátní adaptační zákon. Dosavadní právní úpravu této oblasti představoval zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ten je nyní zrušen a celou oblast ochrany osobních údajů nyní reguluje přímo aplikovatelné nařízení a jeho adaptační zákon.

Adaptační zákon umožnil zákonodárci stanovit výjimky a odchýlit se od některých ustanovení nařízení GDPR. Této možnosti zákonodárce využil při snížení hranice způsobilosti dítěte k udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů pro případy služeb informačních technologií na 15 let (nařízení GDPR počítá s hranicí 16 let). Zákon také upřesňuje podmínky zpracování osobních údajů pro vědecký výzkum, statistické účely a tvorbu novinářskou, uměleckou a literární. Pro případy ukládání sankcí zakládá zákon pravomoc Úřadu pro ochranu osobních údajů, který je oprávněn uložit při porušení stanovených povinností opatření k odstranění zjištěných nedostatků či pokutu až do výše 5 000 000 Kč, resp. 10 000 000 Kč, půjde-li o porušení související s odhalováním trestné činnosti.

Nařízení GDPR a nově přijatý adaptační zákon představují základ k řadě dalších očekávaných změn souvisejících s ochranou osobních údajů, především v oblasti pracovního práva a práva informačních technologií.