CZ | EN

Novela insolvenčního zákona přináší snazší oddlužení fyzických osob

Zákon č. 31/2019 Sb., účinnost: 1.6.2019

 

Zákonodárce touto novelou reaguje na dluhovou situaci významné části dlužníků nacházejících se v tzv. dluhové pasti. Dosavadní koncepce oddlužení vyžadovala pro celkové osvobození dlužníka od placení pohledávek splacení minimálně 30 % přihlášených pohledávek nezajištěných věřitelů v horizontu pěti let.

Novela cílí na zvýšení motivace těchto osob vrátit se do řádného ekonomického života a do sféry legální ekonomiky. Nově tak umožňuje oddlužení fyzické osoby za splnění mírnějších podmínek, jako dostačující je příjem osoby alespoň nad hranici nezabavitelného minima a měsíční odměny pro insolvenčního správce a věřitele. Soud také oddlužení posvětí, dospěje-li k přesvědčení, že dlužník vynaložil v daném období nejvyšší možnou snahu splatit své dluhy.

 

Novela zákona nově umožňuje oddlužení ve třech variantách, a to:

 

Vzhledem k výše uvedenému bude velmi záležet na přístupu soudů a jejich posouzení individuálních okolností jednotlivých případů fyzických osob směřujících k oddlužení.