CZ | EN

Novela občanského zákoníku zjednodušuje přijetí změny prohlášení vlastníka

Zákon č. 163/2020 Sb., účinnost: 1.7.2020

 

Další oblastí občanského zákoníku, která se dočká změny s účinností od 1.7.2020, je právní úprava vztahující se k prohlášení (vlastníka).

Prohlášení má být aktuálním dokladem o stavu domu, který je rozdělen na jednotky. Zpravidla je v něm specifikováno vymezení domu, jednotlivých jednotek, společných částí a velikost podílu na nich atp. Zákonodárce nově vypouští možnost uvést v prohlášení náležitosti stanov SVJ, neboť tyto mají být napříště přijímány vždy jako samostatný dokument (dozvíte se příště v našem Bulletinu).

Dosud bylo schvalování změny prohlášení velmi komplikovaným procesem (byla vyžadována dohoda dotčených vlastníků společně se souhlasem vlastníků s většinou hlasů v písemné formě a poté ještě bylo vyžadováno schválení změny shromážděním SVJ). Nově dochází ke zjednodušení, kdy k účinnosti změny je dostačující písemný souhlas vlastníka jednotky, jehož práv a povinností se změna dotkne, společně se souhlasem většiny hlasů všech vlastníků jednotek. Schválení změny shromážděním SVJ již nebude nutné. Zákon pak vymezuje situace, kdy je schvalování změn ještě zjednodušeno.

Vlastník se také může bránit proti rozhodnutí většiny u soudu.