CZ | EN

Novela v ochraně spotřebitele - 1. část - Uzavírání smluv po telefonu

 

Velkou novelu občanského zákoníku a zákona na ochranu spotřebitele již podepsal prezident! Její účinnost tak můžeme očekávat už o Vánocích. Mnoho času tedy nezbývá. Novela implementuje směrnice evropského práva a vedle lepší ochrany spotřebitele reaguje také na nové trendy v oblasti e-commerce

Připravili jsme pro Vás přehled novinek, ve kterém Vám některé z chystaných změn podrobněji představíme. O první ze změn jsme Vás již informovali na podzim minulého roku. Legislativa se však z důvodu voleb do Poslanecké sněmovny zdržela. Nyní je však téma opět aktuální. Přinášíme Vám proto celou sérii pohromadě.

 

1. Zpřísnění uzavírání smluv po telefonu

Jednou z nejzásadnějších změn je velké zpřísnění podmínek pro uzavření smlouvy po telefonu. V současnosti k uzavření takové smlouvy stačí obyčejný ústní souhlas spotřebitele během telefonního hovoru. Prodejce pak musí spotřebiteli zaslat potvrzení takto uzavřené smlouvy a spotřebitel od ní může následně odstoupit. Tato úprava se však ukázala být neefektivní a v praxi zneužívaná. Stačí chvilka nepozornosti a spotřebitel nevědomky uzavírá smlouvu, aniž by měl možnost si řádně prostudovat podmínky. O právu odstoupit se pak často dovídá až po uplynutí k tomu stanovené lhůty.

Nově již ústní souhlas stačit nebude. Spotřebitel bude smlouvou vázán, jen pokud podnikateli jeho nabídku odsouhlasí tzv. v textové podobě (např. e-mailem či podpisem listinné nabídky). Spotřebitel tak získává dodatečnou dobu k řádnému promyšlení a zvážení nabídky.

Vedle toho se také stanoví, že kontaktuje-li podnikatel spotřebitele s nabídkou po telefonu, je povinen sdělit spotřebiteli údaje o své totožnosti a o totožnosti osoby, kterou zastupuje.