CZ | EN

Novela v ochraně spotřebitele - 3. část - Tlačítková novela a Souhlas s dodatečnými platbami

 

3. Tzv. tlačítková novela aneb výslovný závazek k úhradě kupní ceny

Tzv. tlačítková novela se týká nakupování na e-shopech. Běžně dochází k situacím (např. u objednávek na dobírku), že si zákazník objednané zboží nevyzvedne a prodejci tak vznikají zbytečné náklady na dopravu. Jindy si naopak zákazník objedná a zaplatí vybrané zboží a následně se mu vrátí peníze s tím, že zboží není skladem. Na rozdíl od uzavření smlouvy jejím podpisem nebo jednáním přímo v obchodě není u e-shopů dosud pevně stanoven okamžik, kdy obě strany projevily vůli být smlouvou vázány. Stává se tak, že jedna ze stran považuje objednávku za předběžnou a nezávaznou. Tomu se snaží nová úprava předejít a chrání tak jak spotřebitele, tak prodejce.

Provozovatelé e-shopů budou mít nově povinnost spotřebitele výslovně informovat o tom, že se objednávkou zavazují k zaplacení zboží.

Nově tedy všechna objednávací tlačítka a jiné ovládací prvky, kterými se na e-shopech potvrzují objednávky, musí být označeny snadno čitelným nápisem „Objednávka zavazující k platbě“ či obdobnou jednoznačnou formulací. Kliknutím na takové tlačítko dojde k uzavření smlouvy. Spotřebitel bude povinen k zaplacení kupní ceny a prodejce k doručení objednaného zboží.

Pokud prodejce tuto informační povinnost nesplní a spotřebitel tak nebude dostatečným způsobem informován o závaznosti objednávky, bude smlouva neplatná (pokud se její platnosti nedovolá sám spotřebitel). To může prodejci přinést další náklady.

 

4. Souhlas s dodatečnými platbami pomocí předem zaškrtnutého políčka

Novela také upřesňuje povinnost podnikatele vyžádat si souhlas spotřebitele se všemi dodatečnými platbami nad rámec úhrady hlavního závazku. Výslovný souhlas s platbami má být udělen ještě před uzavřením smlouvy a pro takový souhlas nelze využít tzv. předem zaškrtnuté políčko nebo jiné předem připravené nastavení, které by spotřebitel musel pro účely vyjádření nesouhlasu odmítnout.