CZ | EN

Novela v ochraně spotřebitele - 8. část - Věci s digitálními vlastnostmi a Poskytování digitálního obsahu

 

13. Věci s digitálními vlastnostmi a poskytování digitálního obsahu

Zákon zavádí novou kategorii – věc s digitálními vlastnostmi a přináší i zcela novou, speciální úpravu poskytování digitálního obsahu a služeb.

Pod digitálním obsahem si můžete představit jakoukoliv aplikaci, operační systém, hudební nahrávku nebo třeba video. Digitální službou jsou pak např. cloudové nebo streamovací služby či tréninkový plán v rámci chytrých hodinek. Je-li některá věc propojena s digitálním obsahem nebo službou tak, že by bez nich nemohla plnit své funkce, jedná se o věc s digitálními vlastnostmi. Jsou to např. o chytré telefony, televize, hodinky nebo navigace. Naopak věc, která slouží pouze jako hmotný nosič digitálního obsahu (např. CD), věcí s digitálními vlastnostmi není.

Při nákupu chytrých hodinek nebo jiné věci s digitálními vlastnostmi se nyní použijí stejná pravidla jako na spotřebitelskou koupi věci, a to i když digitální obsah nebo služby poskytuje třetí osoba. To zahrnuje např. odpovědnost prodávajícího za vady. Pokud jsou ale věc a digitální obsah zjevně poskytovány samostatně, prodávající za digitální obsah odpovídat nebude.

Vytknout vady digitálního obsahu nebo služby u věci s digitálními vlastnostmi bude možné i v případě, že vzniknou až po převzetí věci (vadou je např. i neposkytnutí aktualizace). Spotřebitel tak může učinit po celou dobu poskytování digitálního obsahu nebo služby, minimálně však po 2 roky od převzetí věci (kromě jednorázového poskytnutí).

Aktualizace digitálního obsahu a služeb má zajišťovat prodávající, a to vedle těch výslovně sjednaných také ty, které jsou nezbytné pro zachování vlastností věci. Na jejich dostupnost musí být spotřebitel upozorňován opět po celou dobu poskytování digitálního obsahu (a minimálně po 2 roky). U jednorázového poskytnutí pak alespoň po dobu, po kterou to lze rozumně očekávat (často tedy rovněž 2 roky). Poskytování aktualizací je možné smluvně vyloučit, kupující s tím však musí výslovně souhlasit.

 

Partner Pavel Strnad dodává: Poměrně rozsáhlá novela přináší velké množství větších či menších změn, které budou prodávající nuceni přijmout a zapracovat, a to jak v rámci předsmluvní informační povinnosti, tak v samotné smluvní dokumentaci, doručování nebo např. při odpovědnosti za vady. Pokud si nejste jisti, zda Váš e-shop splňuje veškeré zákonné požadavky, rádi Vám s implementací všech změn pomůžeme. Kromě fungování e-shopu jako takového (viz „tlačítková novela“ nebo zobrazování cen a slev) mohou být potřeba i změny Všeobecných obchodních podmínek či Reklamačního řádu.“