CZ | EN

Novela zákona o ochranných známkách přináší ochranu netradičních ochranných známek i větší nároky na vlastníky již známek chráněných

Zákon č. 286/2018 Sb., účinnost: 1.1.2019

Ochranné známky jsou významným obchodním a marketingovým nástrojem, který umožňuje spotřebitelům rozlišit výrobky a služby poskytované podnikateli. Dosud však byla jejich právní ochrana omezena jen na tzv. tradiční ochranné známky (tj. takové, které byly graficky vyjádřitelné). Úřad pro průmyslové vlastnictví byl také povinen zamítnout přihlášku ochranné známky, existovala-li starší shodná ochranná známka.

Tato novela provádí evropskou směrnici č. 2015/2436, která harmonizuje systém ochrany ochranných známek v rámci EU. Významnou novinkou je připuštění ochrany tzv. netradičních ochranných známek, nově není vyžadována způsobilost grafického znázornění známky. V praxi tak lze chránit například znělky, vůně, světelné projekce nebo pohyb. Vždy je ale třeba trvat na rozlišovací schopnosti takové známky. Oproti předchozí právní úpravě dále vlastník starší ochranné známky musí vznést námitku proti zapsání shodné ochranné známky ve lhůtě tří měsíců od zveřejnění přihlášky. Není-li námitka vznesena, úřad novou známku zapíše navzdory její shodnosti.

Doporučujeme tak provádění pravidelného monitoringu zveřejňovaných přihlášek pro včasné uplatnění obrany.