CZ | EN

Novela zákona o zaměstnanosti upravuje nově oblast zaměstnávání osob se zdravotním postižením

Novela nahrazuje institut „vymezení chráněného pracovního místa“ uznáním zaměstnavatele při splnění stanovených podmínek a závazkem podávat o své činnosti roční zprávu. Výsledkem bude mimo jiné veřejně přístupný seznam uznaných zaměstnavatelů, využitelný např. pro oprávnění poskytovat náhradní plnění.

Roční limit náhradního plnění u oprávněných dodavatelů se od roku 2018 snižuje z 36-násobku na 28-násobek.

Zavádí se elektronický systém evidence, který bude hlídat limity náhradního plnění. Cílem je omezení zneužívání systému formou tzv. přefakturace výrobků a služeb. Zákon v tomto smyslu ukládá oprávněným poskytovatelům povinnost vkládat údaje o poskytnutých dodávkách do tohoto systému provozovaného Ministerstvem práce a sociálních věcí.

Zůstává zachována možnost získat podporu na zřízení a na provozní náklady pracovního místa OZP, tato podpora již není podmíněna uzavřením dohody o zřízení chráněného pracovního místa. Další změny jsou ve struktuře a výši příspěvku, kde také dochází ke zjednodušení.

Novelou se též prodlužuje doba platnosti podpory společensky účelného pracovního místa z 12 na 24 měsíců.

zákon č. 327/2017 Sb.
účinnost od 1.1.2018