CZ | EN

Novela zákoníku práce zavádí změny v souvislosti s novou nemocenskou dávkou – dlouhodobým ošetřovným

zákon č. 310/2017 Sb.
účinnost od 1. 6. 2018

Nárok na dlouhodobé ošetřovné bude mít pojištěnec, který pečuje o osobu potřebující poskytování dlouhodobé péče v domácím prostředí, a nevykonává v zaměstnání práci ani jinou samostatnou výdělečnou činnost. Podmínkou pro získání ošetřovného bude závažné zhoršení zdravotního stavu u ošetřovaného, které vyžaduje alespoň 7 denní hospitalizaci a v den propuštění bude potvrzeno, že potřeba celodenní péče bude trvat nejméně dalších 30 dnů. Požaduje se též písemný souhlas ošetřovaného.

Souběh dlouhodobého ošetřovného a náhrady mzdy nebude možný. V souvislosti s dlouhodobým ošetřovným bude platit zákaz výpovědi v ochranné době. Doba poskytování dlouhodobé péče se nebude započítávat pro účely krácení dovolené za omluvenou absenci dle § 223 zákoníku práce. Nastoupená dovolená se bude přerušovat stejně jako v případě ošetřování člena rodiny. K přerušení ale nedojde v případě, kdy bude dovolená určena na dobu dlouhodobé péče na základě žádosti tohoto člena rodiny.