CZ | EN

Novela ZOK - 11. Zpráva o vztazích

Zpráva o vztazích má být uceleným dokumentem, který vypovídá o struktuře vztahů mezi ovládajícími a ovládanými osobami. Jejím úkolem je podat informaci o veškerých právních jednáních, která udělá ovládaná osoba, a to v souvislosti se zvláštními vztahy mezi ovládající a ovládanou osobou. Zpravidla je zpráva o vztazích součástí výroční zprávy.

Novela nyní zpřesňuje ustanovení, která způsobovala výkladové potíže pro praxi:

Partner Pavel Strnad dodává: „Společnosti jsou povinné zakládat zprávu o vztazích do sbírky listin veřejného rejstříku, a to ve lhůtě pro uložení účetní závěrky nebo jako součást výroční zprávy. Neučiní‑li tak ani po vyzvání soudem, hrozí jim pokuta až 100 000 Kč. I když se v tomto případě nutně nejedná o likvidační částku, v souhrnu to přispívá k tomu, že se výkon funkce člena statutárního orgánu stává stále rizikovějším. Zákonodárce totiž neustále (a nepředvídatelně) vytváří nové a nové povinnosti, o kterých se statutáři dozvídají často jen náhodou a není vždy snadné se v nich zorientovat. Jsou to přitom právě oni, kdo jsou odpovědní za jejich řádné plnění. Uvažujete-li o výkonu takové funkce nebo ji už zastáváte a chcete se vyhnout nepříznivým následkům této odpovědnosti na Váš soukromý rodinný majetek, obraťte se na Právní Ochranu Majetku pro více podrobností.“