CZ | EN

Novela ZOK - 12. Změny pravidel hlasování na valné hromadě

Společníci vykonávají své právo podílet se na řízení společnosti na valné hromadě nebo mimo ni (rozhodování per rollam).

Novela ZOK mění pravidla pro hlasování společníka v několika ohledech:

Partner Pavel Strnad shrnuje: „Vztahy ve společnosti s ručením omezeným vyžadují součinnost jejích společníků. Dodatečné hlasování i rozhodování per rollam jsou vítanými pomocníky v dnešní době, kdy se vše děje vzdáleně. Zákon stanoví určitá pravidla, jakým způsobem a v jaké formě je nezbytné tato práva společníků vykonávat. Klíčové je však správné nastavení vztahů mezi společníky společenskou smlouvu a nad její rámec i tzv. dohodou mezi společníky (shareholders agreement). Předejdete tak vzniku patových situací, kdy se společníci nejsou schopni dohodnout (např. z důvodu přechodu podílu na dědice). Detailněji Vám rádi poradí v Právní Ochraně Majetku.“