CZ | EN

Novela ZOK - 2. Výmaz ze zakladatelských dokumentů

Při založení společností zákon požaduje uvést v zakladatelských dokumentech (v zakladatelské listině nebo společenské smlouvě u s.r.o. a ve stanovách u a.s.) řadu údajů, které se po samotném založení a během života společnosti stávají obsoletními (např. údaj o správci vkladu).

Novela tak nově umožňuje tato překonaná ustanovení z dokumentů vymazat bez toho, že by se jednalo o změnu těchto dokumentů (která by musela být příslušným způsobem schvalována). Dosud se právní veřejnost neshodla, zda je toto možné. Současné znění zákona tak způsobovalo výkladové problémy. Nyní - po novele - zákon výslovně stanoví, že vypuštění těchto údajů ze zakladatelských dokumentů se nepovažuje za změnu společenské smlouvy či stanov.

Partner Pavel Strnad dodává: „Zákonodárce tímto staví najisto, že tyto údaje je možné z listin vymazat i bez schválení valnou hromadou. Zjednodušuje se tak postup pro praxi. Tyto změny doporučujeme provést nejen za účelem zpřehlednění a usnadnění orientace v dokumentech, ale i s ohledem na ochranu soukromí osob činných při založení konkrétní společnosti. Další individualizovaná a komplexní řešení ochrany soukromí osob Vám doporučí experti z Právní Ochrany Majetku.“