CZ | EN

Novela ZOK - 3. Povinnost společnosti jmenovat svého zástupce, je-li členem orgánu jiné společnosti

Velkou novinkou ZOK v roce 2014 bylo tzv. řetězení právnických osob, kdy bylo umožněno volit právnické osoby do volených orgánů jiných právnických osob. Např. jednatelem společnosti s ručením omezeným mohla být jiná společnost s ručením omezeným atd. Problémem pak mnohdy bylo dohledávání fyzické osoby, která fakticky jedná za takovou právnickou osobu. Dosavadní úprava tak často znemožňovala určit konkrétní osobu jako odpovědnou.

Nyní podle novely ZOK musí právnická osoba, která byla zvolena jako člen orgánu, bezodkladně po svém zvolení zmocnit jednu fyzickou osobu, která ji bude v orgánu zastupovat. Fyzická osoba má být pouze jedna, aby nedošlo k umělému zvětšování počtu osob tvořících volený orgán. Tato fyzická osoba musí být zapsána i do obchodního rejstříku. Pokud toto právnická osoba neudělá a nezapíše svého zástupce (fyzickou osobu) do obchodního rejstříku do 3 měsíců ode dne vzniku její funkce, automaticky jí funkce zanikne.

Nová úprava se týká kapitálových společností (a.s. a s.r.o.) a družstev. Veřejné obchodní společnosti a komanditní společnosti mají svou speciální úpravu.

Partner Pavel Strnad upozorňuje: „Zákonodárce opět dělá krok zpět ze svého původního záměru, kdy umožnil zastupování právnické osoby právnickou osobu. Nyní svůj požadavek zpřísňuje a zavádí povinnost společností určit a do veřejně dostupného rejstříku zapsat konkrétní jméno jednotlivce. Pokud tak společnost neučiní, hrozí jí samotné zánik funkce, tj. o svou funkci přijde. Tento jednotlivec bude mít veškerou s tím související odpovědnost, která může mít zcela zásadní vliv na jeho osobní i majetkovou situaci. Chcete-li včas ochránit svůj majetek, obraťte se na experty z Právní Ochrany Majetku.“