CZ | EN

Novela ZOK - 5. Odstoupení člena voleného orgánu

Odstoupení člena voleného orgánu prozatím zákon upravoval tak, že funkce člena voleného orgánu zanikla po uplynutí 1 měsíce od doručení oznámení o odstoupení orgánu, který jej zvolil (např. v případě s.r.o. a jejího jednatele jde o doručení oznámení valné hromadě). V praxi tak docházelo i k takovým rezignacím, kdy jednatel pouze obeslal společníky a po uplynutí 1 měsíce od doručení rezignace poslednímu ze společníků jeho funkce zanikla.

Od 1.1.2021 je výslovně stanoveno, že funkce člena voleného orgánu končí v okamžiku, kdy orgán, který jej zvolil, projedná jeho odstoupení. Tedy v případě jednatele s.r.o. projedná jeho odstoupení valná hromada. Tento orgán (valná hromada) má povinnost to projednat bez zbytečného odkladu, nejpozději však při svém prvním zasedání.

Jiná situace nastává v případě, kdy působnost valné hromady vykonává jediný společník u s.r.o., pak funkce skončí po uplynutí 2 měsíců po oznámení rezignace. Tento jediný společník však může na žádost odstupujícího člena schválit jiný okamžik zániku funkce.

Partner Pavel Strnad upozorňuje: „Stát se členem voleného orgánu společnosti je velká odpovědnost! Zákon bohužel v případech rezignace z vůle takové osoby zůstává poměrně neflexibilní. Doporučujeme tak upravit pravidla pro odstoupení buď ve společenské smlouvě, příp. odpovídajícím způsobem vyjasnit tento proces ve smlouvě o výkonu funkce. Bohužel nejsou výjimečné případy, kdy společníci zůstávají neaktivní a člen zvoleného orgánu se tak ocitá uvězněn v nepříjemné pasti. Proto také doporučujeme chránit svou rodinu a svůj majetek před nepříznivými důsledky odpovědnosti člena voleného orgánu. Jedním ze způsobů může být i Právní Ochrana Majetku – P.O.M.“