CZ | EN

Připomínáme novelu zákona o obchodních korporacích o povinné účasti zaměstnanců v dozorčích radách

Zákon č. 458/2016 Sb., účinnost: 14.1.2017

Jak jsme Vás informovali na stránkách AK-PS Právních novinek v únoru roku 2017, novela zákona o obchodních korporacích přišla se změnami, které se týkají akciových společností s více než 500 zaměstnanci v pracovním poměru. V těchto akciových společnostech je nově nutné stanovit počet členů dozorčí rady tak, aby byl tento počet dělitelný třemi. Dvě třetiny členů z dozorčí rady má přitom volit valná hromada, zatímco jednu třetinu zaměstnanci společnosti. Stanovy pak mohou určit i vyšší počet členů volených zaměstnanci, ale tento počet nesmí být vyšší než počet členů volených valnou hromadou.

Pro dodržení těchto podmínek stanovila novela přechodnou lhůtu 2 roky od data své účinnosti. Vzhledem k tomu, že novela nabyla účinnosti dne 14.1.2017, skončila tato přechodná lhůta dne 14.1.2019.