CZ | EN

Pro nabytí vlastnického práva není rozhodné, čí peníze budou na zaplacení kupní ceny použity

Rozsudek NS ČR sp. zn. 22 Cdo 511/2019, ze dne 27. 2. 2019

Po rozvodu se manželé neshodli na vypořádání SJM a obrátili se na soud. Konkrétně pak za trvání manželství pořídili nemovitost, která byla zaplacena z výlučných prostředků manžela. V kupní smlouvě byli uvedení jako kupující oba manželé a takto i zapsaní v katastru.

 Soud prvního stupně rozhodl, že nemovitost je součástí SJM.

 

Manžel se proti tomuto rozhodnutí odvolal, protože nemovitost byla pořízena výlučně z jeho peněz. Konkrétně z peněz, které dostal jako dar od matky. Odvolací soud mu dal za pravdu.

 

Manželka následně podala dovolání k Nejvyššímu soudu. Nejvyšší soud uvedl, že při posuzování, zda nemovitost je či není součástí SJM, rozhoduje projev vůle manželů. Jejich vůle byla vyjádřena v kupní smlouvě, v níž byli uvedeni jako kupující oba manželé. Soud zdůraznil, že nerozhoduje, čí peníze použili na zaplacení kupní ceny. Manželi nic nebránilo uzavřít kupní smlouvu, kde by jako kupující vystupoval pouze on. Tím by nemovitost bez pochyb nabyl do svého výlučného vlastnictví. Avšak v této situaci jsou takto vynaložené peníze manžela vnosem do SJM, který bude při zrušení, zániku nebo zúžení SJM vypořádán.

 

Partner AK-PS Pavel Strnad upozorňuje:

„V rámci Právní ochrany majetku cílíme právě na takovéto případy. Zjišťujeme, že naši klienti často nemají představu, jak probíhá majetkové vypořádání v případech rozvodů. A stejně jako v této kauze se mylně domnívají, že jejich majetek je / není součástí SJM. Pochopení těchto poměrů je ale naprosto zásadní pro případy jakékoli Vaše dispozice s majetkem.

I případné změny zákonů mohou představovat hrozbu pro váš majetek, pokud se s nimi dostatečně neseznámíte. Jednou z takových změn, na kterou klienty výslovně upozorňujeme, jsou pravidla vypořádání vynaložených prostředků jednoho z manželů na majetek v SJM (tzv. valorizace a redukce vnosů), např. když jeden z manželů financuje výstavbu rodinného domu v SJM výlučně ze svých peněz.“