CZ | EN

Prostý email bez elektronického podpisu nesplňuje požadavek formy písemného právního jednání

Usnesení NS ČR sp.zn. 26 Cdo 1230/2019, ze dne 22. 5. 2019 a obdobně usnesení NS ČR sp.zn. 20 Cdo 1741/2017, ze dne 1. 6. 2017

Žalobkyně (nájemkyně) žalovala na určení

Usnesení NS ČR sp.zn. 26 Cdo 1230/2019, ze dne 22. 5. 2019 a obdobně usnesení NS ČR sp.zn. 20 Cdo 1741/2017, ze dne 1. 6. 2017

Žalobkyně (nájemkyně) žalovala na určení neplatnosti výpovědi z nájmu prostor sloužících k podnikání, kterou ji žalovaná (pronajímatelka) dala dopisem ze dne 16. 5. 2016 pro hrubé porušování povinností.

Prvostupňový soud žalobkyni vyhověl a určil, že předmětná výpověď je neplatná. Odvolací soud (Městský soud v Praze) pak předchozí rozsudek změnil tak, že žalobu zamítl. Dle odvolacího soudu nelze považovat námitky zaslané žalobkyní prostřednictvím e-mailu za námitky v písemné formě. Takový e-mail musí dle názoru soudu obsahovat i elektronický podpis. Právo žalobkyně na přezkum výpovědi tak zaniklo, protože žalobkyně nepodala námitky v zákonem požadované formě a ve stanovené lhůtě (jednoho měsíce ode dne doručení výpovědi).

Žalobkyně podala dovolání. Toto dovolání bylo Nejvyšším soudem odmítnuto.

Nejvyšší soud zdůraznil, že písemná forma právního jednání vyžaduje dvě náležitosti, a to písemnostpodpis. Písemností se rozumí zachycení všech podstatných náležitostí právního jednání v písemném textu listiny. Tento písemný projev musí být zároveň podepsán, tj. je platný až po podpisu jednající osoby. Dle zákona jsou námitky právním jednáním vyžadujícím písemnou formu, proto vznesla-li žalobkyně námitky emailem, který nebyl opatřen elektronickým podpisem, je závěr odvolacího soudu, že nebyla dodržena písemná forma námitek, v souladu s judikaturou Nejvyššího soudu.

 

Partner AK-PS Pavel Strnad upozorňuje: „Toto rozhodnutí Nejvyššího soudu má zásadní dopad na užívání elektronické korespondence v praxi. Doporučujeme tak dohodnout pravidla doručování mezi stranami přímo ve smlouvě, protože dle závěru soudu prosté e-maily nejsou kvalifikovanou písemnou formou právního jednání. Toto rozhodnutí bohužel vnímáme jako přehnaný formalismus uplatňovaný našimi soudy, který může v praxi vyvolat mnoho zbytečných problémů.“

neplatnosti výpovědi z nájmu prostor sloužících k podnikání, kterou ji žalovaná (pronajímatelka) dala dopisem ze dne 16. 5. 2016 pro hrubé porušování povinností.

Prvostupňový soud žalobkyni vyhověl a určil, že předmětná výpověď je neplatná. Odvolací soud (Městský soud v Praze) pak předchozí rozsudek změnil tak, že žalobu zamítl. Dle odvolacího soudu nelze považovat námitky zaslané žalobkyní prostřednictvím e-mailu za námitky v písemné formě. Takový e-mail musí dle názoru soudu obsahovat i elektronický podpis. Právo žalobkyně na přezkum výpovědi tak zaniklo, protože žalobkyně nepodala námitky v zákonem požadované formě a ve stanovené lhůtě (jednoho měsíce ode dne doručení výpovědi).

Žalobkyně podala dovolání. Toto dovolání bylo Nejvyšším soudem odmítnuto.

Nejvyšší soud zdůraznil, že písemná forma právního jednání vyžaduje dvě náležitosti, a to písemnostpodpis. Písemností se rozumí zachycení všech podstatných náležitostí právního jednání v písemném textu listiny. Tento písemný projev musí být zároveň podepsán, tj. je platný až po podpisu jednající osoby. Dle zákona jsou námitky právním jednáním vyžadujícím písemnou formu, proto vznesla-li žalobkyně námitky emailem, který nebyl opatřen elektronickým podpisem, je závěr odvolacího soudu, že nebyla dodržena písemná forma námitek, v souladu s judikaturou Nejvyššího soudu.

 

Partner AK-PS Pavel Strnad upozorňuje: „Toto rozhodnutí Nejvyššího soudu má zásadní dopad na užívání elektronické korespondence v praxi. Doporučujeme tak dohodnout pravidla doručování mezi stranami přímo ve smlouvě, protože dle závěru soudu prosté e-maily nejsou kvalifikovanou písemnou formou právního jednání. Toto rozhodnutí bohužel vnímáme jako přehnaný formalismus uplatňovaný našimi soudy, který může v praxi vyvolat mnoho zbytečných problémů.“