CZ | EN

Účelem nové vyhlášky o kybernetické bezpečnosti je zvýšení efektivity řešení kybernetických bezpečnostních incidentů

vyhláška č. 82/2018
účinnost 21. 5. 2018

Cílem zákona č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti), je zavést do praxe soubor oprávnění a povinností s cílem zvýšit bezpečnost kybernetického prostoru a nastavit mechanismus aktivní spolupráce mezi soukromým sektorem a veřejnou správou. Pro subjekty, na něž dopadá regulace zákona o kybernetické bezpečnosti, jsou stanoveny konkrétní povinnosti, jako například forma a náležitosti hlášení kybernetických bezpečnostních incidentů. Prostřednictvím plnění těchto povinností dochází ke zvýšení ochrany informačních či komunikačních systémů těchto subjektů, resp. sítí, které provozují.

Nová vyhláška transponuje evropskou směrnici o opatřeních k zajištění vysoké společenské úrovně bezpečnostních sítí a informačních systémů v Unii a dnem své účinnosti ruší vyhlášku č. 316/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti.