CZ | EN

Vládní návrhy zákonů o znalcích a tlumočnících oddělují právní úpravu znalců a tlumočníků do dvou samostatných předpisů a zpřísňují pravidla pro poskytování jejich služeb

návrh zákona, kterým se zrušuje zákon č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících, a návrh zákona o soudních tlumočnících a soudních překladatelícch
stav projednávání: 2. čtení

V lednu schválila vláda návrhy nových zákonů o znalcích a tlumočnících, které mají nahradit zastaralou úpravu v zákoně č. 36/1967 Sb. Znalci by měli být v budoucnu upraveni ve dvou samostatných zákonech, nikoli společně jako dosud. Oproti dnešní úpravě budou tyto právní předpisy propracovanější ve věcech podmínek výkonu, kontroly a odměňování. Jako příklad uvádíme povinné pojištění znalců a definování jejich odpovědnosti za škodu.

V první řadě návrh počítá se zavedením nového seznamu a elektronickou evidencí činnosti. Po splnění kvalifikačních předpokladů bude mít na základě nového zákona žadatel právní nárok na zápis do seznamu znalců i tlumočníků. Dochází také k navýšení odměn, zpřísnění nároků na znalecké ústavy, rozšířené možnosti kontroly a přezkumu posudků.